جزئیات نویسندگان

کیانی, مجید, دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    برآورد تقریبی عمق بحرانی لایه خاک در تحلیل لرزه‌ای سازه‌های زیرزمینی مستطیلی شکل
    چکیده