جزئیات نویسندگان

غفوری آشتیانی, محسن, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارائه‌ی روشی برای شناسایی ماتریس‌های مشخصه دینامیکی سازه‌‌های برشی با استفاده از داده‌های خروجی
    چکیده
  • در دست انتشار - Articles
    بررسی ریسک زلزله به روش احتمالاتی و پیشنهاد سیستم‌های بیمه‌ای کارآمد بر پایه ریسک
    چکیده