جزئیات نویسندگان

فضلوی, محسن, دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, ایران

  • دوره 4, شماره 2 (1396): تابستان - Articles
    پهنه‌بندی سرعت موج برشی در شهر اراک با استفاده از بیضی‌واری امواج رایلی استخراج شده از اندازه‌گیری‌های خردلرزه‌های محیطی
    چکیده  PDF