جزئیات نویسندگان

سقراط, محمد رضا, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران