جزئیات نویسندگان

عباسی, محمد رضا, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران