جزئیات نویسندگان

معمارپور, محمد مهدی, دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    بررسی رفتار لرزه‏ای سیستم دوگانه دیوار برشی– قاب خمشی با در نظر گرفتن اندرکنش بین خاک و سازه
    چکیده