جزئیات نویسندگان

رضایی, محمد هادی, دانشگاه تربیت مدرس, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    مدل‌سازی گسلش با استفاده از یک مدل موانع ویژه با شیوه جدید چیدمان دایره¬های گسیختگی
    چکیده