جزئیات نویسندگان

خسرویانی, محمدجواد, واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    تشخیص خرابی سازه تیر با استفاده از تحلیل آماری پاسخ‌های اندازه‌گیری شده و تبدیل هیلبرت-هوانگ
    چکیده