جزئیات نویسندگان

عباسی, محمدرضا, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران