جزئیات نویسندگان

گودرزی, محمدعلی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران