جزئیات نویسندگان

خندان بکاولی, محمد, دانشگاه بجنورد, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    طبقه‌بندی ساختگاه به کمک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی و بر اساس طیف‌های پاسخ H/V
    چکیده