جزئیات نویسندگان

رحیمیان, محمد, دانشگاه تهران، تهران, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    شبیه‌سازی سیکل‌های زلزله مبتنی بر فیزیک لغزش جهت ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای در ناحیه البرز
    چکیده