جزئیات نویسندگان

شریفی‌پور, محمد, دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران