جزئیات نویسندگان

شکری کاوه, محمد, دانشگاه خلیج فارس بوشهر, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    تعیین فازهای P و S با استفاده از حداکثر هم پوشانی تبدیل موجک گسسته (مطالعه موردی زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب)
    چکیده