جزئیات نویسندگان

میناوند, محمود, واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران