جزئیات نویسندگان

بسطامی, مرتضی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران