جزئیات نویسندگان

بسطامی, مرتضی, پژوهشگاه بین‏ المللی زلزله‏ شناسی و مهندسی زلزله, ایران