جزئیات نویسندگان

بسطامی, مرتضی, پژوهشگاه بین‏المللی زلزله‏شناسی و مهندسی زلزله, ایران