جزئیات نویسندگان

موسوی, مریم‌السادات, دانشگاه صنعتی قم, ایران