جزئیات نویسندگان

پرویزی, منصور, دانشگاه یاسوج، یاسوج, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    بررسی عددی تأثیر ژئوفوم به‌عنوان مصالح خاک‌ریز در تونل‌های کند و پوش بر نیروهای داخلی سازه تونل در حین زلزله
    چکیده