جزئیات نویسندگان

سلیمانی, مهدی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران, ایران