جزئیات نویسندگان

ماهری پیرو, مهدی, دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران