جزئیات نویسندگان

میرزایی علی آبادی, مهدی, مرکز تحقیقات توسعه مدیریت, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارائه مدل بهینه طراحی قاب‌های خمشی فولادی مقاوم در برابر زلزله برای بار انفجار سطحی
    چکیده