جزئیات نویسندگان

فنائی, نادر, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی