جزئیات نویسندگان

اینانلو, ناهید, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران