جزئیات نویسندگان

اینانلو, ناهید, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران