جزئیات نویسندگان

جلیلوند, پرهام, پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران