جزئیات نویسندگان

اشجع ناس, پریسا, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان, ایران