جزئیات نویسندگان

امینی حسینی, کامبد, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران