جزئیات نویسندگان

ناصراسدی, کیارش, دانشگاه زنجان

  • دوره 5, شماره 1 (1397): بهار، مسلسل 14 - Articles
    ارزیابی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی متداول دارای نقایص طراحی و اجرایی؛ مطالعه موردی: استفاده از مقاطع مرکب جفت با بال نیم پهن و نقص در اجرای جوش نفوذی کامل
    چکیده  PDF