جزئیات نویسندگان

جعفریان, یاسر, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران