جزئیات نویسندگان

استوار ایزدخواه, یاسمین, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران, ایران

  • در دست انتشار - Articles
    ارتقاء روش‌های ارزیابی ساختمان‌های تأثیرگذار برای واکنش اضطراری پس از زلزله
    چکیده