جزئیات نویسندگان

استوار ایزدخواه, یاسمین, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران