مرور نمایه (ایندکس) نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خيرالدين, علي, دانشگاه سمنان
خیرالدین, علی, دانشگاه سمنان
خیرالدین, علی, دانشگاه سمنان (ایران)
خوش‌نام, محمد, دانشگاه سمنان
خاجی, ناصر, دانشگاه تربیت مدرس
خداکرمي, محمد ایمان, دانشگاه سمنان
خداپرست, مهدی, دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
خراسانی, فرشته, دانشگاه سمنان
خسروی, حسین, دانشگاه قم،
خطیب, محمد مهدی, دانشگاه بیرجند