مرور نمایه (ایندکس) نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

گ

گودرزی, محمدعلی, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
گل پذیر, ایمان, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
گنجیان, نوید, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
گتمیری, بهروز, دانشکده فنی دانشگاه تهران
گذشت, فرشید, دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
گرامی, محسن, دانشگاه سمنان
گرامی, محسن, دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
گرامی, محسن, دانشگاه سمنان